Historien om MX

Motocross eller MX är en motorcykelsport som körs på inhägnade banor med hinder där banorna består av jord, grus eller lera. Hindren kan antingen vara artificiella eller en del av den ursprungliga naturen. Många gånger är banan cirka två kilometer lång men kortare distanser förekommer. Crossförarens uppdrag är att köra ett visst antal varv på kortast tid.

Motocrossens fader

Motocross sägs ha utvecklats ut MC-trial som också den är som en slags hinderbana för motorcyklar. I trial är det inte fart och fläkt som är av vikt utan istället framhävs förarens finess. Motorcyklarna är mycket lätta och saknar sadel så föraren förväntas alltså stå under hela tävlingen. Motorcykeltrial utvecklades i Storbritannien och där är sporten fortfarande vanlig, liksom i Spanien. Trial kräver bra balans och fin kontroll över fordonet så idag förekommer MC-trial inom motocrossen som en slags allroundträning för motocrossförarna.

Motocross får sitt namn

De första motocrossliknande tävlingarna hölls i början av 1900-talet i Storbritannien där Auto-Cycle Club och Scottish Six Days Trial var ledande under år 1909 respektive år 1912. Namnet kan härledas ur franskans ord för motorcykel, ”motocyclette”, vilket kan förkortas ned till ”moto” och engelskans ”cross” som stod för cross-country. Namnet talar alltså om att det är en motorcykelsport som ska utövas i terräng.

Motocross blir en världssport

Under 1920- och 1930-talen växte sporten och i takt med det utvecklades motorcyklarna till allt bli allt mer optimerade och avancerade. Den stora förarbasen fanns dock fortfarande i England men populariteten växte och år 1952 hölls de första europeiska mästerskapen vilka arrangerades av Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Fem år senare hölls det första världsmästerskapet och då stod en svensk på prispallen med en guldmedalj hängande runt halsen. Under den här perioden dominerade svenskarna motocrossen tillsammans med förare från Belgien.

Husqvarna

Det fanns några få motorcykelmärken som hölls extra högt av motocrossförarna och svenska Husqvarna var ett av dem. Att deras namn fick världsstatus var mycket tack vare att deras motorcyklar var både lätta och smidiga. Greeves från England och CZ från Tjeckoslovakien var två andra märken som kvalade in i toppen tillsammans med Husqvarna.

Japanerna kommer

Mot slutet av 1960-talet började japanska motorcyklar, med Suzuki i täten, att bli vanliga. Sporten fortsatte att domineras av europeiska förare men under 1980-talet hade amerikanarna lyckats att bli riktigt duktiga och tagit sig ifatt. Nu var VM-titlarna inte längre enbart européernas.

Utvecklingen fortsätter

Ur motocross har många nya versioner och undergrenar utvecklats. Det finns nu bland annat motocross som körs på motorstadions och kallas supercross, vilket är mycket populärt bland åskådare. Visserligen kräver all motocross en stor portion mod men för de riktigt äventyrliga förarna finns freestyle motocross (FMX) där förarna försöker imponera med avancerade hopp och andra trick.