Regler för motorcykel med släpvagn

Flera släpvagnar

Att åka motorcykel är ofta något man uppskattar. Om man behöver frakta fler saker kan det dock finnas lite problem om man endast har en motorcykel. Men det finns lösningar på det. Man kan faktiskt ansluta en släpkärra till sin motorcykel. Då kan man få med sig mycket mer last än vad man vanligen kan på bara en motorcykel. Det finns dock en hel del regler man måste rätta sig efter när det gäller att köra motorcykel med släpvagn. Detta både när det gäller släpvagnens vikt, storlek och hastighet man får köra i. De regler som gäller för att köra motorcykel med släpkärra är mer eller mindre lika stränga som de som gäller när det handlar om att köra bil med släp. I Sverige och Europa är det tillåtet att köra motorcykel med släpvagn men så har det inte alltid varit. Det finns flera olika regler som gäller i olika EU-länder och det är bra att känna till.

Vilka regler gäller?

Det finns en regel som säger att den släpvagn som dras av en motorcykel ska väga det lägsta möjliga av tre alternativ. Det kan antingen vara den vikt kopplingsanordningen konstruerats för. Det kan också vara den vikt som är motsvarande halva motorcykelns tjänstevikt, minus bränslevikt. Annars ska vikten vara lägre än 150 kilo. När det gäller skatte- och registreringskrav på dessa släpvagnar finns inga sådana. Det finns inte heller några registreringsskyltar på dessa släpvagnar. Om man har en tvåhjulig motorcykel får man aldrig koppla på en släpvagn som är bredare än 125 centimeter, eller som är tyngre än motorcykelns halva tjänstevikt. Om man har en fyrhjulig, eller trehjulig motorcykel får släpvagnen inte vara större än 200 centimeter, men viktreglerna är desamma även för dessa släpvagnar. Det finns en mässa i Göteborg för motorcykelentusiaster. På denna kan man se både motorcyklar, sidovagnar och kreativa lösningar på släpvagnar anpassade just för motorcyklar. Om man ska åka långt med sin motorcykel, eller om man ska iväg och campa kan en släpvagn vara mycket bra att köra saker i.

Regler gällande släpvagnens detaljer

Om man vill köra en släpvagn efter sin motorcykel måste denna ha däck som högst är godkända för 80 km/h. Det betyder att man inte får köra fortare än så om släpvagnen är påkopplad på motorcykeln. Man måste också se till att släpvagnen har en tillverkarskylt och ett ID-nummer som stansas eller präglas in på chassit. Man kan själv bestämma detta nummer. På släpvagnen måste man också se till att det finns körriktningsvisare som kan ses bakifrån. De ska finnas på varje sida och ha orange ljus. Det ska också finnas minst en positionslykta som visar rött ljus bakåt. Släpvagnen ska också ha röda stopplyktor som tänds när motorcykeln bromsas ner. Det finns alltså en hel del regler man måste hålla koll på. Dock innebär motorcykeln flera fördelar. Om man ska åka och handla eller liknande kan släpvagnen vara mycket bra att ha. Om man köper en bra klippmaskin till djur, eller andra djurtillbehör finns det ofta inte mycket plats på motorcykeln, men med släpvagnen löses de problemen.